Make your own free website on Tripod.com
Lieve Desmet | Bio-bibliografie | Gedichten

Lieve Desmet

Bio-bibliografie

Lieve Desmet is geboren te Menen op 15/11/1959. Sinds 1980 woont ze in Leuven.

 

Ze werkte meer dan 20 jaar in de welzijnssector, vnl. in een vluchthuis waar ze jarenlang teamverantwoordelijke was. Na de fusie nam ze de taak op van coŲrdinator in het CAW.

Lieve Desmet werkt sinds 2005 als docent bij Ehsal, campus sociale hogeschool in Brussel

 

Ze volgde voordrachtlessen in Menen bij Ria Scarphout., muzieklessen en saxofoon aan het conservatorium van Leuven.

In 1987 maakte ze kennis met Elly de Waard tijdens een workshop poŽzie in Heerlen (Nederland). Deze ontmoeting ligt aan de basis van haar schrijversschap. Elly de Waard erkende en bevestigde haar talent en porde haar aan hiermee verder te gaan.

Er volgden verschillende ontmoetingen in Nederland die ondermeer leidden tot deelname aan ‘het wereldoptreden van de Nieuwe Wilden en de Maximalen’ in Vredenburg Utrecht ’89.

Lieve Desmet volgde de cyclus ‘Brussel Literair ’88-’89’ o.l.v. Clara Haesaert  en Frank de Crits.  Ze trad samen met zes andere dichters op met Bram Vermeulen ’93. Verder las ze o.m. voor op de Boekenbeurs,  op het Andere Boek, Leuven Literair, Maanvloed, Het Groot Beschrijf... Bij de voorstelling van haar recentste bundel werden de gedichten voorgedragen door Chris Lomme.

Adresgegevens:

Lieve Desmet

Kerselarenstraat 9

3010 Kessel-Lo

016 261216

0473272307

lieve.desmet@chello.be

Publicaties:

In 1992 publiceerde zij samen met vijf andere dichters (Brus­sel Literair) de bloemlezing 'Uit de Spiegelzaal' uitgegeven bij het PoŽziecentrum te Gent.

In 1993 verscheen haar debuut 'Een kat in een vreemd pakhuis' bij uitgeverij Vita te Amsterdam.

In maart 1996 verscheen de tweede bundel van de dich­tersgroep Brussel Literair 'Souterrain 135' bij uitg. Pablo Nerudafonds.

In ‘99 werd een gedicht van haar opgenomen in ‘Gedichten 1999’ uitgeverij Davidsfonds.

In 2000 verschenen drie gedichten in de bloemlezing ‘Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis’ , de beste poŽzie van 40 dichteressen uit Nederland en BelgiŽ uitg. P en Passage (Groningen)

In 2003 gedicht opgenomen in de bloemlezing  ‘Suburbia’ uitgeverij P Leuven

Een tweede bundel  ‘De bedauwde ruimte’ verscheen okt. 2003 bij uitgeverij P te Leuven.

In 2006 werd werk van haar opgenomen in de bloemlezing ‘Nooit te vangen met haar eigen pen’ samenstelling Lut de Block uitgeverij PoŽziecentrum

Op de punt van de pen:

"Met het hier besproken debuut heb ik moeite te geloven dat dit de eerste stappen zijn van een nieuwe dichter. Zij werd n.a.v. haar optreden in '89 bij de Nieuwe Wilden ondergebracht. Ik zou haar echter willen noemen: een nieuwe verstilde, een dichteres met 'stille kracht. De moedergedichten staan als monumenten van Kollwitz in deze bundel rechtop. Schitterende verzen van 'a cat on a hot tin roof'. Ik reikhals naar mťťr." Bart Vonck  Markant 1994

 

In en door haar poŽzie neemt Lieve Desmet afstand  van ‘deze tijdsgeest van te kleine snit’. Thematisch loopt doorheen de bundel de idee van bevrijding, van loskomen van, van het zich toeŽigenen van een eigen plaats.. . Afstand nemen dus, wat onder meer wordt gesuggereerd door het steeds terugkerende motief van het water, van het vloeibare dat zijn eigen weg zoekt…

Daarnaast bevat de bundel ook enkele heel intimistische gedichten..met veel empathie geschreven..’ Jooris Van Hulle PoŽziekrant maart/april ’94.

 

Ik zie heel graag verschillende mensen, als ze maar zichzelf zijn. Het tenminste proberen, of in ieder geval zichzelf zoeken’ En in werk: ‘Ik ga om met emoties en die zijn altijd echt.

De Standaard Magazine 11/3/1994

terug naar de ledenlijst